Archive

Archive for the ‘RRETH NESH’ Category

Misioni & Vizioni i ASAG

November 15, 2011 Leave a comment
Misioni & Vizioni
ASAG, (Shoqëria Shqiptare për të Gjitha Moshat) është një organizatë
e pavarur,e cila punon për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë për të
gjitha moshat. Vizioni i saj është të punojë për të zgjeruar cilësinë e jetës
për të moshuarit nëpërmjet politikave sociale, advokacisë dhe shërbimit
komunitar.
Duhet theksuar, se ishte lëvizja Globale mbi Moshimin dhe veçanërisht Viti
1999, i cili u shpall nga OKB si Viti Ndërkombëtar i Njerëzve të Moshuar,
që infl uencoi edhe në krijimin më 28 Tetor 1999 të ASAG - Shoqëria
Shqiptare për të Gjitha Moshat, me mision që të punojë për disavantazhet
e të moshuarve në Shqipëri, veçanërisht të Gruas së Moshuar, për të
realizuar një përmirësim të qendrueshëm në cilësinë e jetës së tyre.
Advertisements
Categories: RRETH NESH