Misioni & Vizioni i ASAG

November 15, 2011 Leave a comment
Misioni & Vizioni
ASAG, (Shoqëria Shqiptare për të Gjitha Moshat) është një organizatë
e pavarur,e cila punon për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë për të
gjitha moshat. Vizioni i saj është të punojë për të zgjeruar cilësinë e jetës
për të moshuarit nëpërmjet politikave sociale, advokacisë dhe shërbimit
komunitar.
Duhet theksuar, se ishte lëvizja Globale mbi Moshimin dhe veçanërisht Viti
1999, i cili u shpall nga OKB si Viti Ndërkombëtar i Njerëzve të Moshuar,
që infl uencoi edhe në krijimin më 28 Tetor 1999 të ASAG - Shoqëria
Shqiptare për të Gjitha Moshat, me mision që të punojë për disavantazhet
e të moshuarve në Shqipëri, veçanërisht të Gruas së Moshuar, për të
realizuar një përmirësim të qendrueshëm në cilësinë e jetës së tyre.
Advertisements
Categories: RRETH NESH

A society “without” elderly

November 15, 2011 Leave a comment

By: Kondi Ilia*

Published in the newspaper “Tirana Observer”, in the rubric Opinion and in the blog: moshimishqiperi.wordpress.com  Date:10.11.2011

The European Year 2012 will have into attention the Active Ageing and Solidarity between generations. In the European Union countries and beyond this year will be effective for another reason, the occasion of 10 anniversary of the Plan of Action of the United Nations on Ageing. In this demographic challenge, all the EU member states will require in the year 2012 the promotion of active aging in employment, the promotion of active aging in the community through volunteering and the  promotion of healthy and independent ageing. But how is the demographic, social and economic situation presented in Albania in connection with the third age, as we are accustomed to call it? Is there a proper strategy by the relevant institutions in order to raise awareness, understanding and solving of this process?  First of all, we must understand what Active Ageing means. This process is defined by the World Health Organization, as the process of optimistic possibilities for the participation in the field of health, to enhance quality of life. This allows people to realize the potential for the welfare of all their life and to take part in the society in accordance with their needs, desires and abilities, providing them adequate protection, security and care when they need help. This implies optimal physical, social, mental and health possibilities to enable older persons to participate actively in society, without discrimination and to enjoy an independent and good quality of life. Meanwhile, we can summarize this definition only with one phrase: “Quality of individual’s life”. Read more…

Categories: SHKRIME

Një shoqëri “pa” të moshuar

November 10, 2011 Leave a comment

Nga: Kondi Ilia

Botuar ne gazeten Tirana Obsever ne rubriken Opinion.

Date: 10.11.2011

Viti Evropian 2012 në vëmendje do të ketë Moshimin Aktiv dhe Solidaritetin midis brezave. Në vendet e Bashkimit Europian dhe më gjerë ky vit do të jetë efikas për një arsye më shumë, me rastin e 10 vjetorit të Planit të Veprimit të Kombeve të Bashkuara mbi Moshimin. Në këtë sfidë demografike të gjitha vendet anëtare të BE-së në 2012-ën do të kërkojnë, nxitje te plakjes aktive në punësim, nxitje të plakjes aktive në komunitet përmes vullnetarizmit si dhe nxitje të plakjes se shëndetshme dhe të pavarur. Por si paraqitet situata demografike, sociale, ekonomike në Shqipëri në lidhje me moshën e tretë ashtu siç jemi mësuar ta quajmë ne? A ka një strategji të mirëfilltë nga institucionet përkatëse me qëllim sensibilizimin, kuptimin dhe zgjidhjen e këtij procesi.

Read more…

Categories: SHKRIME

Towards a successful European Year 2012 on Active ageing and Solidarity between Generations

November 9, 2011 Leave a comment

Brussels, 7 November 2011

Intergroup meeting on “Towards a successful European Year 2012 on Active ageing and Solidarity between Generations”

A Manifesto for an Age-Friendly European Union

The European Parliament Intergroup on Ageing and Intergenerational Solidarity and the EY2012 Coalition of stakeholders are calling for actors from many different sectors to seize the opportunity of the European Year 2012  for Active Ageing and Solidarity between Generations to join forces at all levels to promote an age-friendly European Union in which all generations are valued and enabled to take part. Read more…

Categories: SHKRIME

An Invitation to Host the 12th Global Conference on Ageing 2014

November 8, 2011 Leave a comment

The International Federation on Ageing (IFA) is inviting unique and innovative proposals from prospective host organizations in respect of its 12th Global Conferences on Ageing. The Board of Directors is particularly interested on submissions that build upon the themes and intent of the IFAs 10th and 11th Global Conferences on Ageing inAustraliaand theCzech Republicand recommends ways that information from our conference can be best used to influence policy.
The IFA brand has helped ensure success of these conferences and the IFA has considerable experience in working with host organizations to make conferences successful. Read more…

Categories: SHKRIME

IFA – Studim ne Lidhje me Moshimin

November 6, 2011 Leave a comment

Perktheu: Kondi ILIA

Ky material eshte perkthyer me qellim qe edhe shqiptaret te kuptojne me gjere politikat qe aplikohen ne vende te tjera ne lidhje me moshimin. Materiali eshte marre nga http://www.ifa-fiv.org/

Federata Ndërkombëtare për Moshimin (IFA), gjatë 4 muajve të ardhshëm do të ndërmarrë një studim kërkimor për të fituar njohuri të përmirësuara dhe të kuptuarit në çështjet e reja të politikës në lidhje me plakjen e popullsisë për njerëz të moshuar në Kanada dhe vende të tjera të ngjashme me demografi sociale dhe ekonomike. Read more…

Categories: SHKRIME

Protesta kundër plehrave, më të shumtët të moshuar.

November 6, 2011 Leave a comment

Pergatiti: Kondi ILIA

Dt: 03.11.2011

Dhjetëra qytetare nga e gjithë Shqipëria janë mbledhur para parlamentit me një qellim vetëm, “Kunder plehrave!”. Nje pjese e madhe e protestuesve ishin te moshuar. Keta te fundit perserisnin shpesh duke thene se para viteve 90 Shqiperia ka qene shume here me e paster sesa sot. Ne kete proteste shprehu mendimin e saj edhe Drejtorja Ekzekutive e ASAG, Znj Mira Pirdeni. Gjithashtu, analiste, njerëz te artit, qytetare te thjeshte janë bere bashke kundër importit te plehrave ne Shqipëri. Përfaqësuesit e kësaj Aleance nuk ngurruan te vene shenjen e barazimit mes mbeturinave dhe deputeteve qe mbështesin ardhjen e tyre ne vendin tone. Read more…

Categories: SHKRIME